Svensk stan­dard

Utrymn­ings­planer | Utrymningsplan

Svensk stan­dard (SS 2875) för utrymn­ings­planer visar mer i detalj hur sym­bol­erna skall se ut.
Utrymningsplaner skall i princip finnas på varje svensk arbetsplats. Kravet är uttalat om lokalerna inte är lätt överblickbara och om inte alla där har god lokalkännedom. Men eftersom man i nästan alla verksamheter måste räkna med besökare utan god lokalkännedom, och eftersom det finns ett lagkrav i arbetsmiljölagen på att ha tydligt anslaget om hur man larmar och varna, så förefaller en utrymningsplan vara den enklaste vägen att gå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *