SBA

Systematiskt Brandskyddsarbete | SBA

I SRVFS 2004:3 allmänna råd
och kommentarer om systematiskt
brandskyddsarbete står att det är skäligt
att det för varje verksamhet bedrivs
ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras.

Vi kan hjälpa dig och din verksamhet komma igång på rätt sätt.
Vi har mångårig erfarenhet inom brandskyddsarbete.

Vi erbjuder en helhetslösning för ert systematiska brandskyddsarbete!
Dokumentation – Policy/Rutiner – Utbildningar – Kontroller – Ritningar.

  • webbaserat program för egenkontrollerna (Brandkontroll)
  • och självklart utrymningsplaner (som kan användas som kontrollritningar i brandkontroll)

Vi samarbetar med :
Bjäre BrandTeknik
Utbildningsservice i Halmstad

Mer information om SBA hittar du på MSBs
(Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) hemsida.

SRVFS_2004-3

Utrymningsplaner  Utrymningsplan  Utrymningsplan 3D  Brandskyddsritningar
Utrymning  Utrymning-Hotell  SBA  Brandskyltar  Kontakt   

Youngdesign