Franke Safety Sys­tem

franke-safety-system videoFranke Safety Sys­tem

BrandTeknik / Utrymn­ings­planer är nu åter­försäl­jare för Franke Safety Sys­tem — Fläk­ten som släcker brän­der på spisen! Spis­vak­ten förhin­drar oly­ckor genom att först larma och därefter stäng av ström­men till spisen ifall man glömt den på. Fort­sät­ter tem­per­a­turen att stiga trots avstängnin­gen så utlöser automa­tisk släck­n­ing. Hör av er för prisuppgift! http://www.brandteknik.nu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *