Inter­ak­tiva utbild­ningar

 

Inter­ak­tiva utbild­ningar eller e-learning

Numera finns  krav på att all personal inom verksamheter ska ha en grundläggande brandskyddsutbildning (lagen om skydd mot olyckor).
Genom interaktiv utbildning, eller e-learning, kan man på ett enkelt sätt upprätthålla personalens kompetens inom brandskydd (eller vad man vill).

E-learning är både flexibel och kostnadseffektiv. Den går att genomföra när som helst och var som helst så länge du har tillgång till en dator. Till utbildningen går det att koppla ett kunskapstest. Provresultatet  sparas i en databas.

Interaktiva utbildningar ett bra sätt för till exempel  nyanställda att lära sig en viss rutin eller ett ämnesområde. Man kan också repetera kunskapstestet med jämna tidsintervall och därmed känna sig trygg i att personalen håller sig uppdaterad.

Nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut.
OBS! I detta testet måsta man svara rätt för att kunna klicka sig vidare till nästa fråga.

Utrymningsplaner  Utrymningsplan  Utrymningsplan 3D  Brandskyddsritningar
Utrymning  Utrymning-Hotell  SBA  Brandskyltar  Kontakt   

Facebook  Brandbloggar  Youngdesign  Sitemap